BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA PRIORYTETEM PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA

I KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA 

PRIORYTETEM PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA

30 LISTOPADA 2017

godz. 9.00

 

Miejsce obrad

Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB

ul. Szpitalna 37, 15-295 Białystok

aula 0.2

 

Honorowy Patronat

  • Rzecznik Praw Pacjenta
  • Prezydent Miasta Białegostoku - dr hab. Tadeusz Truskolaski
  • JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - prof. dr hab. Adam Krętowski

·         Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB - prof. dr hab. Sławomir Terlikowski

 

Patronat medialny

Polskie Radio Białystok

TVP3 Białystok

 

Organizatorzy

·         Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB

·         Wydział Nauk o Zdrowiu UMB

·         Stowarzyszenie „Pro Salute”

·         Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

·         Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Oddział Białystok

·         Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

 

Odbiorcy

·         studenci wszystkich Wydziałów UMB

·         pracownicy UMB

·         personel medyczny białostockich szpitali

 

Wstęp wolny

 

PROGRAM

 

WARSZTATY DLA STUDENTÓW

miejsce – sale seminaryjne Centrum Dydaktyczno-Naukowego

Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

ul. Szpitalna 37, 15-295 Białystok

 

9.00-12.00 WARSZTAT I

„Bezpieczne procedury związane z przemieszczaniem pacjentów” 

cześć teoretyczna

        prof. dr hab. n. med. Wojciech Kułak „Następstwa długotrwałego unieruchomienia”

        mgr Sylwia Boczkowska „Bezpieczne przemieszczanie i pionizacja pacjenta”

cześć praktyczna

 

13.00-15.30 WARSZTAT II

„Bezpieczne procedury obsługi linii naczyniowej”

cześć teoretyczna

·        prof. dr hab. n. med. Halina Car „Bezpieczne podawanie środków farmakologicznych

drogą dożylną”

·        dr n. med. Hanna Rolka, dr n. med. Beata Kowalewska „Zasady dobrej praktyki - strategia postępowania z dostępem naczyniowym”

·        dr n. med. Iwona Jarocka, mgr Agata Kulikowska, dr n. med. Sławomir Lech Czaban „Zakażenia związane z cewnikiem naczyniowym”

 cześć praktyczna

 

OBRADY

miejsce - Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB

ul. Szpitalna 37

 

8.00-9.00 

·         Rejestracja uczestników

9.00-9.15

·         Choroba, pacjent i medycy pędzlem malowani - Krajewska-Kułak Elżbieta, Cybulski Mateusz, Guzowski Andrzej, Kowalczuk Krystyna, Łukaszuk Cecylia, Lewko Jolanta, Van Damme–Ostapowicz Katarzyna, Baranowska Anna, Jankowiak Barbara, Klimaszewska Krystyna, Kondzior Dorota, Kowalewska Beata, Krajewska-Ferishah Katarzyna, Lankau Agnieszka, Rolka Hanna, Sierakowska Matylda, Szyszko-Perłowska Agnieszka

9.15-9.30 

·         Powitanie gości

 

I CZĘŚĆ - BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA

9.30-10.00

·         Medyczne czynniki bezpieczeństwa pacjenta oraz jakości w opiece zdrowotnej - dr hab. Ludmiła Marcinowicz

10.00-10.30

·         Pozamedyczne czynniki bezpieczeństwa pacjenta oraz jakości w opiece zdrowotnej - dr Bartosz Pędziński

10.30-11.00

·         Medyczne zdarzenia niepożądane - taksonomia, system monitorowania mgr Irena Stepaniuk

11.00-11.30

·         Bezpieczeństwo pacjenta z perspektywy Rzecznika Praw Pacjenta – mgr Grzegorz Błażewicz

11.30-12.00

·         Naruszenia bezpieczeństwa pacjentów oraz działanie systemu rozpatrywania skarg i postępowań z perspektywy Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowiamgr Monika Stasiak

 

12.00-12.30 - przerwa na kawę

 

II CZĘŚĆ - BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA W SZPITALU – ASPEKTY KLINICZNE

12.30-12.40

·         Wystąpienie przedstawiciela firmy Medipment

12.40-13.00

·         Szpital XXI wieku na przykładzie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku – mgr Patryk Karnowski

13.00-13.30

·         Ergonomiczna organizacja przestrzeni, pomoce mechaniczne i techniki pracy w pielęgnacji osób o ograniczonej sprawności ruchowej – dr Joanna Fiłon

13.30-14.00

·         Czas pracy, pora dnia i praca zmianowa, jako istotne czynniki wpływające na bezpieczeństwo pacjenta mgr Agnieszka Krynicka

14.00-14.30

·         Nowoczesne technologie na rzecz bezpieczeństwa pacjenta – dr Paweł Sowa

 

14.30 Rozdanie certyfikatów

 

Stoiska konferencyjne

Galeria zdjęć

Powrót do listy aktualności »