PROGRAM WYDARZEŃ targów SALMED 2018

PROGRAM WYDARZEŃ targów SALMED 2018

Już za tydzień (15-17 marca 2018 r.) startują Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED.

Wśród bogatej oferty wystawienniczej prezentowanej przez polskich, jak i zagranicznych liderów branży medycznej, znajdą Państwo najnowocześniejszy sprzęt medyczny, w tym ten uhonorowany laurem Złotego Medalu, blisko 100 produktowych nowości, cechujących się najwyższej jakości technologiami oraz wiele innych produktów i usług. O sile targów SALMED stanowi także celebrowana od lat idea spotkań i wymiany doświadczeń. Merytoryczną ich wykładnią są liczne wydarzenia specjalne w formie seminariów, warsztatów i konferencji, dzięki którym można zdobyć wiedzę między innymi o najnowszych technologiach i narzędziach IT stosowanych w medycynie, planowanych inwestycjach czy uregulowaniach prawnych zachodzących w służbie zdrowia. Prezentowany poniżej program wydarzeń, ułatwi zaplanować pobyt na targach.

KONFERENCJA - PROMOCJA POLSKIEJ REHABILITACJI

"PROGRAMY I METODY WSPOMAGAJĄCE REHABILITACJĘ I EGZYSTENCJĘ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI"

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie problemów medycznych i społecznych w rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, zarazem inspiracja do dalszych badań w tym zakresie oraz prezentacja nowoczesnych technologii wspomagających (AT) będących wsparciem procesu rehabilitacji i czynnikiem poprawy jakości życia.

ORGANIZATOR: Komisja Rehabilitacji i Integracji Społecznej PAN O. Poznań

TERMIN: 15 MARCA 2018

GODZINA ROZPOCZĘCIA: 11.00 (rejestracja od godz. 10.00)

MIEJSCE: ANTRESOLA, PAWILON 15, SALA 1A i 1C POZIOM 1 

IX KONFERENCJA NAUKOWO–SZKOLENIOWA SALMED–LABORATORIUM „TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W POLSCE”

To głos w dyskusji o stanie diagnostyki laboratoryjnej i kierunkach jej rozwoju. Badania laboratoryjne stanowią integralną część diagnostyki medycznej będącą podstawą postępowania zarówno w medycynie profilaktycznej jak i naprawczej. Stanowią obiektywne źródło informacji medycznej, w 60% przypadków wpływają na decyzje lekarskie. Podczas konferencji będą Państwo mieli możliwość wysłuchania wielu interesujących wykładów i uczestniczenia w panelu dyskusyjnym, który będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń, z uwzględnieniem szkolenia podyplomowego. Program naukowo–szkoleniowy wzbogacą także sesje autorskie firm diagnostycznych.

ORGANIZATOR: Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola

Marcinkowskiego w Poznaniu

TERMIN: 15 marca 2018 r.

GODZINA: 10.00-16.00

MIEJSCE: ANTRESOLA, PAWILON 7, sala GH

KONFERENCJA - NOWE ROZPORZĄDZENIA UNIJNE DOTYCZĄCE WYROBÓW MEDYCZNYCH ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH DO DIAGNOSTYKI IN VITRO

Rozporządzenia wprowadzają szereg zmian w zakresie wyrobów medycznych i wyrobów do diagnostyki in vitro. Zaostrzone zostaną także wymogi dotyczące badań klinicznych oraz kontroli organów nadzoru. Podczas targów SALMED specjaliści znający temat przedstawią podstawowe zagadnienia i rozwieją wszelkie wątpliwości wynikające z zapisów rozporządzenia.

ORGANIZATOR: Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

TERMIN: 16 MARCA 2018

GODZINA ROZPOCZĘCIA: 12.30 - 14.30

MIEJSCE: ANTRESOLA, PAWILON 7, Sala C

KONFERENCJA - ROLA INŻYNIERA MEDYCZNEGO W OCHRONIE ZDROWIA

Inżynierowie medyczni spełniają rolę pomostu pomiędzy twórcami technologii i aparatury medycznej a ich użytkownikami – personelem medycznym. Pozycja zawodowa inżynierów medycznych w ochronie zdrowia wymaga również wiedzy i umiejętności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania aparatury w procedurach medycznych, planowania, dokonywania analiz kosztów, znajomości przepisów i współpracy w zespole interdyscyplinarnym. Udział w konferencji zapewni uzyskanie informacji dotyczących aktualnego stanu wykorzystania potencjału zawodowego specjalistów w dziedzinie inżynierii medycznej w różnych krajach i sytuacji w Polsce na tym tle.

ORGANIZATOR: Magazyn Inżynier i Fizyk Medyczny

TERMIN: 16 MARCA 2018

GODZINA ROZPOCZĘCIA: 15.00 - 16.30

MIEJSCE: ANTRESOLA, PAWILON 7, Sala C

KONFERENCJA - RYZYKO ZAWODOWE A ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

Podczas konferencji zostaną przedstawione najważniejsze tematy z zakresu stanu pielęgniarstwa polskiego.

ORGANIZATOR: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

TERMIN: 16 MARCA 2018

GODZINA ROZPOCZĘCIA: 09.30 - 14.30

MIEJSCE: ANTRESOLA, PAWILON 7, sala GH

KONFERENCJA: Innowacje branży wyrobów medycznych w ratowaniu zdrowia i życia. Potencjał gospodarczy polskich przedsiębiorców – jak go wykorzystać?

Innowacyjne wyroby medyczne – korzyści dla pacjentów, korzyści dla systemu ochrony zdrowia, korzyści dla budżetu państwa; Dostęp polskiego pacjenta do innowacyjnych wyrobów medycznych; Regulacje prawne i administracyjne - wprowadzanie innowacyjnych wyrobów medycznych do powszechnego stosowania w polskim systemie ochrony zdrowia; Wsparcie polskiej branży medycznej na rynkach zagranicznych – to kluczowe zagadnienia podejmowane podczas konferencji.

ORGANIZATOR: Izba POLMED we współpracy z Polską Agencja Inwestycji i Handlu

TERMIN: 15.03.2018

GODZINA:12:30 - 14:30

MIEJSCE: Pawilon 7, Antresola, sala C

SEMINARIUM - MEDYCYNA INTENSYWNA, HIPERBARYCZNA I RATUNKOWA - POSTĘPOWANIE W WYPADKACH NURKOWYCH – ETAPY LECZENIA

Kurs Ratownik Tlenowy - certyfikowany wg Divers Alert Network DAN 

Seminarium naukowe adresowane dla osób zainteresowanych tematyką intensywnej terapii, medycyny hiperbarycznej oraz medycyny ratunkowej. Zapraszamy do udziału lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych oraz nurków pragnących pozyskać wiedzę i umiejętności praktyczne w postępowaniu w wypadku nurkowym na poszczególnych etapach udzielania pomocy – od miejsca zdarzenia do zastosowania tlenu hiperbarycznego i intensywnej terapii.

ORGANIZATOR: POLSKIE TOWARZYSTWO ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII sekcja MEDYCYNY

HIPERBARYCZNEJ

TERMIN: 16 marca (piątek)

GODZINA: 10.30-17.00

MIEJSCE: ANTRESOLA, Pawilon 7, sala AB 

SEMINARIUM - Krąg Zdrowia - łączy nas leczenie!

Celem seminarium będzie postawienie problemu konkurencyjności prywatnych usług medycznych wobec działań państwowego systemu opieki zdrowotnej. Zostanie podjęty również temat współpracy samorządów z firmami medycznymi wobec systemu ochrony zdrowia, gdzie zdrowie i zdrowienie obywateli jest wyzwaniem nadrzędnym.

ORGANIZATOR: KRĄG ZDROWIA

TERMIN: 15 marca (czwartek)

GODZINA: 12.00 - 15.30

MIEJSCE: ANTRESOLA, Pawilon 7, sala E

SEMINARIA MEDYCZNE - Dobór, wyszukiwanie sprzętu medycznego i szacowanie wartości inwestycji

Dzięki udziałowi w seminariach uczestnicy poznają internetowe narzędzia zwiększające sprzedaż sprzętu medycznego oraz dowiedzą się, jak szacować wartość inwestycji.

ORGANIZATOR: MEDIPMENT.PL

TERMIN: 15 MARCA 2018

GODZINA: 11.00 - 12.00

MIEJSCE: ANTRESOLA, PAWILON 7, Sala C

SEMINARIA MEDYCZNE - Internetowe narzędzia zwiększające sprzedaż sprzętu medycznego. Wsparcie handlowca w terenie

ORGANIZATOR: MEDIPMENT.PL

TERMIN: 16 MARCA 2018

GODZINA ROZPOCZĘCIA: 11.00 - 12.00

MIEJSCE: ANTRESOLA, PAWILON 7, Sala C

SESJA - Aktualne wyzwania menedżerskie w ochronie zdrowia

System ochrony zdrowia podlega od lat niekończącym się zmianom zarówno prawnym jak i organizacyjnym. Zaproponowane i wdrażane przez ustawodawcę zmiany dotyczą nie tylko sposobu organizacji ochrony zdrowia, ale również finansowanie usług medycznych. Sesja będzie okazją do odpowiedzi na pytanie czy czeka nas w ochronie zdrowia kolejna rewolucja czy może doczekamy się ewolucyjnych zmian, które pozwolą na stabilizację sektora opieki zdrowotnej i jego funkcjonowanie w normalnych, rynkowych warunkach.

ORGANIZATOR: STOMOZ

TERMIN: 16.03.2018 (piątek)

GODZINA: 12.00 - 15.30

MIEJSCE: ANTRESOLA, Pawilon 7, sala E

SPOTKANIA - Cyfryzacja ochrony zdrowia

Celem spotkania będzie zaprezentowanie i omówienie przedsięwzięć cyfryzacyjnych zrealizowanych w obszarze służby zdrowia w ostatnich latach. Prelegenci paneliści przedstawią i przedyskutują zrealizowane inicjatywy zarówno regionalne jak i lokalne, które obejmowały wprowadzenie w ochronie zdrowia rozwiązań informatycznych.

ORGANIZATOR: COMARCH HEALTHCARE

TERMIN: 15 MARCA

GODZINA: 10.00-13.00

MIEJSCE: ANTRESOLA, PAWILON 7, sala D

WARSZTAT - Skuteczna komunikacja marketingowa placówki służby zdrowia

Podczas warsztatu zostaną przedstawione istoty i metody ustalenia przewagi konkurencyjnej, konstruowania mapy podróży klienta, czyli ustalenie momentów styku klienta z marką w całym procesie pozyskania i świadczenia usług, a na tej podstawie budowa skutecznej wiązki narzędzi marketingowych mających na celu wzrost wizerunku marki, lojalności i wzrost rekomendacji.

ORGANIZATOR: MOMA

TERMIN: 16 MARCA 2018

GODZINA ROZPOCZĘCIA: 10.00 - 11.30

MIEJSCE: ANTRESOLA, Pawilon 7, sala E

Dostosowanie obiektu medycznego do potrzeb osób chorobliwie otyłych i wsparcie sprzętowe personelu przy pacjencie bariatrycznym.

Spotkanie dotyczący dostosowania obiektu medycznego do potrzeb pacjentów bariatrycznych, podczas którego będzie można poznać występujące problemy techniczne i infrastrukturalne oraz rozwiązania wspomagające przy opiece nad pacjentem bariatrycznym.

ORGANIZATOR: EGERTON

TERMIN: 15 MARCA 2018

GODZINA ROZPOCZĘCIA: 10.00 - 11.30

MIEJSCE: ANTRESOLA, Pawilon 7, sala E

Potencjał eksportowy Polskiej Branży Wyrobów Medycznych

ORGANIZATOR: Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

TERMIN: 16 MARCA 2018

GODZINA ROZPOCZĘCIA: 09.30 - 10.00

MIEJSCE: Stoisko 41, Pawilon 7A

Więcej informacji na www.salmed.pl

Kontakt dla mediów:

Karolina Michalak

tel. +48 61 869 2260

e-mail: karolina.michalak@mtp.pl

Powrót do listy aktualności »