Nowa Ustawa o Ratownictwie Medycznym weszła w życie

Od 1. kwietnia 2019 roku polski system ratownictwa medycznego obowiązuje nowe prawo. Na ulice wyjadą już tylko ambulanse należące do podmiotów publicznych. W wyniku nowelizacji Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z systemu wycofano 135 ambulansów należących do prywatnych przedsiębiorstw. Wiceminister Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko zapowiada, że to nie koniec zmian w ratownictwie medycznym.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym od 1 kwietnia NFZ może zawierać kontrakty na wykonywanie usług ratownictwa jedynie z podmiotem leczniczym w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek budżetowych lub spółek kapitałowych z co najmniej większościowym udziałem skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Umowy, które zawarte były z prywatnymi firmami obowiązywały do 31 marca 2019 roku. Ich koniec oznaczał wycofanie 135 karetek, co stanowiło około 9 proc. zespołów ratowniczych całego systemu. Jak udało się uzupełnić tę lukę?

 

Czytaj więcej : http://www.medinwestycje.pl/nowa-ustawa-o-panstwowym-ratownictwie-medycznym-weszla-w-zycie-to-nie-koniec-zmian

Galeria zdjęć

Powrót do listy aktualności »