MM Poland Maszyny Standardy Sp. z o.o.


MM Poland Maszyny Standardy Sp. z o.o.
MM Poland Maszyny Standardy Sp. z o.o.
Nazwa firmy: MM Poland Maszyny Standardy Sp. z o.o.
Adres: Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
Telefon: 22 621 02 96
NIP: 5213261684
REGON: 015544688
KRS: 0000175169
Przedstawiciel: Mirosław Bartyzel

Firma MM Poland Maszyny Standardy Sp. z o. o. od 15 lat, świadczy wsparcie technologiczne, techniczne i doradcze w placówkach szpitalnych wdrażając rozwiązania informatyczne i organizacyjne w obszarze aparatury medycznej urządzeń technicznych, budynków i systemów eksploatowanych w szpitalach i ośrodkach medycznych. Nasza praca i wieloletnie doświadczenie w wyżej wymienionych zakresach gwarantuje podnoszenie jakości pracy personelu medycznego, zmniejszanie kosztów leczenia pacjentów i poprawę bezpieczeństwa medycznego.

W każdej placówce ochrony zdrowia leczenie i diagnozowanie pacjentów są ściśle uzależnione od wyspecjalizowanego sprzętu medycznego. Urządzenia te pracując w trybie ciągłym muszą być utrzymywane w doskonałym stanie technicznym by zapobiegać zdarzeniom niepożądanym.

Głównym celem firmy MM Poland jest wprowadzanie w placówkach ochrony zdrowia systemu zarządzania aparaturą medyczną i infrastrukturą techniczną. System ten oparty na oprogramowaniu MM Ewidencja Nova zapewnia kontrolę i minimalizację zagrożeń związanych z zakupem oraz wykorzystywaniem urządzeń i sprzętu medycznego w procesie leczenia i diagnozowania pacjentów.

Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu możemy zagwarantować najwyższą jakość usług, współpracę o charakterze doradczym w:

- zarządzaniu aparaturą medyczną oraz infrastrukturą techniczną poprzez dostarczanie specjalistycznego oprogramowania, sprzętu kontrolno-pomiarowego  oraz usług serwisowych;
- zarządzaniu działami technicznymi i aparaturą medyczną poprzez usługi doradcze w zakresie budowania struktur organizacyjnych oraz tworzenia nowoczesnych i efektywnych procedur;
- zarządzaniu pracownikami poprzez organizację specjalistycznych szkoleń i praktyk.

W naszej stałej ofercie posiadamy szkolenia dla pracowników placówek medycznych, do których należą min. szkolenia techniczne, z zakresu organizacji pracy oraz dobrych praktyk:

- Kurs z zakresu eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych zakończony egzaminem państwowym;
- Wykorzystanie testerów aparatury medycznej;
- Podstawowe zasady kontroli temperatury w medycznym sprzęcie chłodniczym i grzewczym.
- Norma 62353:2015 w praktyce serwisowej
- Aspekty prawne, techniczne, ekonomiczne i organizacyjne eksploatacji sprzętu medycznego
- Procedury w działach technicznych i aparatury medycznej
- „Zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu i urządzeń do pracy. Zestaw Standardów Akredytowanych”
- Odpowiedzialność cywilna pracowników.

Produkty