Edan Instruments, Inc.


EDAN
Nazwa firmy: Edan Instruments, Inc.
Adres: Robert Bosch Strasse 11B, 63225 Langen (Hessen), Germany
Telefon: 49(0)61032020781
NIP:
REGON:
KRS:
Przedstawiciel: EDAN Instruments

EDAN is a listed public company dedicated to improving the human condition around the world by delivering value-driven, innovative and high-quality medical products and service. 
EDAN manufacturing and supplying medical devices in the field of OB/GYN, Cardiology, Patient Monitoring, Medical Imaging and In-Vitro Diagnostics, as well as IT solutions for the hospital information management. 
With more than 20 years product research experience and 11 subsidiary companies(Total employee reached 1769 by the end of 2017), EDAN group now delivering medical devices and medical IT solutions to over 160 countries worldwide.
 
EDAN jest notowaną spółką publiczną, której celem jest poprawa kondycji ludzkiej na całym świecie poprzez dostarczanie opartych na wartościach, innowacyjnych i wysokiej jakości produktów i usług medycznych.
EDAN produkuje i dostarcza urządzenia medyczne w zakresie OB / GYN, Kardiologii, Monitorowania Pacjenta, Obrazowania Medycznego i Diagnostyki In-Vitro, a także rozwiązań informatycznych do zarządzania informacją szpitalną.
Z ponad 20-letnim doświadczeniem w badaniach produktów i 11 spółkami zależnymi (pracownik Total osiągnął 1769 do końca 2017 roku), grupa EDAN dostarcza obecnie urządzenia medyczne i rozwiązania IT do ponad 160 krajów na całym świecie.
 

Produkty