ELTRIX WIELGUS ROBERT


ELTRIX
Nazwa firmy: ELTRIX WIELGUS ROBERT
Adres: Jaworskiego 5A, 05 – 090 Raszyn
Telefon: 517951591
NIP: 522-002-39-45
REGON: 010681038
KRS:
Przedstawiciel: Daniel Kołodziejczyk

Jesteśmy firma projektową, wykonawczą i doradczą sektora ener­getyczneg­o, partnerem Mazowieckiej Ag­encji Energ­etycznej oraz członkiem Klastra Efektywności Ener­getycznej i Odnawialnych Źródeł Energ­ii.

Zajmujemy się całością procesów inwestycyjnych w obszarze ener­getyki od etapu projektowania, poprzez realizacje oraz serwis oferowanej infrastruktury energ­etycznej. Prowadzimy jednocześnie projekty modernizacyjne istniejących już systemów energ­etycznych, z ukierunkowaniem na ich efektywność i bezpieczeństwo. Mamy w swoim dorobku wiele projektów do znaczących podmiotów, zarówno prywatnych, jak i publicznych.

Proponujemy Państwu następujące usługi: 

 • Przegląd aparatury medycznej.
 • Budowa systemów zasilania obiektów w ener­gię elektryczną.
 • Projektowanie i budowa systemów ko­generacji i trig­eneracji.
 • Projektowanie i budowa systemów fotowoltaicznych.
 • Pompy Ciepła.
 • Elektrownie wiatrowe – w oparciu o najnowocześniejszą technologię Pionowych Siłowni Wiatrowych.
 • Audyt systemów elektroenerg­etycznych.
 • Zarzadzanie procesem efektywności energ­etycznej.
 • Systemy oświetleniowe LED.
 • Serwis systemów elektroenerg­etycznych.
 • Wsparcie w pozyskaniu funduszy wsparcia Inwestycji / dotacje.

 

Produkty