Fresenius Kabi - Pompy infuzyjne


Fresenius Kabi - Pompy infuzyjne
Fresenius Kabi - Pompy infuzyjne
Nazwa firmy: Fresenius Kabi - Pompy infuzyjne
Adres: Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
Telefon: +48 22 345 67 89
NIP: 521-29-35-353
REGON: 013231488
KRS: 0000022182
Przedstawiciel:

Fresenius Kabi jest globalną firmą zajmującą się opieką zdrowotną, specjalizującą się w produkcji leków ratujących życie i technologii do infuzji, transfuzji i żywienia klinicznego. Nasze produkty i usługi służą pomocą w opiece nad krytycznymi i przewlekle chorymi pacjentami.

Portfolio naszych produktów obejmuje szeroki zakres dożylnych leków generycznych, płyny infuzyjne i żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Posiadamy również wyroby medyczne do podawania tych produktów oraz wyroby medyczne w obszarze terapii infuzyjnej i transfuzjologii.

Segmenty działalności:

- Leki dożylne

Fresenius Kabi oferuje szeroką gamę dożylnych leków majacych zastosowanie w wielu obszarach terapeutycznych: anestezjologii, leczeniu przeciwinfekcyjnym i onkologii. Zapewniamy szeroką gamę sprzętu jednorazowego i urządzeń medycznych do podawania leków dożylnych.

- Terapia płynowa

Fresenius Kabi oferuje płyny podstawowe oraz preparaty objętościowe. Zapewniamy szeroką gamę sprzętu jednorazowego i urządzeń medycznych do podawania  leków dożylnych.

- Żywienie kliniczne

Fresenius Kabi jest jedną z niewielu firm na świecie, która posiada w swojej ofercie zarówno produkty do żywienia pozajelitowego (dożylnego) i żywienia dojelitowego (podaż doustna lub do światła przewodu pokarmowego przez zgłębnik lub przez przetokę odżywczą), jak i sprzęt jednorazowy oraz urządzenia medyczne do podawania tych produktów.

Produkty do żywienia pozajelitowego są podawane dożylnie (poprzez żyły obwodowe lub żyłę główną).

Produkty do żywienia dojelitowego podawane są doustnie lub do światła przewodu pokarmowego przez zgłębnik lub przez przetokę odżywczą: w przypadku krótkotrwałego leczenia - zgłębnik wprowadzony przez nos do żołądka, dwunastnicy lub jelita; w przypadku długotrwałego leczenia przez gastrostomię - cewnik wprowadzany do żołądka lub jejunostomię - cewnik wprowadzany do jelita cienkiego.

Obydwie formy żywienia klinicznego są przeznaczone do stosowania u pacjentów, którzy mają trudności z przyjmowaniem posiłków lub nie mogą przyjmować ich w wystarczającej ilości. Jest to szczególnie ważne w przypadku pacjentów przebywających na oddziałach intensywnej terapii, pacjentów przewlekle chorych i niedożywionych. Po opuszczeniu  szpitala przez pacjenta, Fresenius Kabi, w ramach opieki ambulatoryjnej dostarcza pacjentom niezbędne produkty do żywienia pozajelitowego i dojelitowego.

Odżywianie pozajelitowe (lewy obrazek) podaje się dożylnie, podczas gdy odżywianie dojelitowe (prawy obrazek) wykorzystuje przewód pokarmowy

Technologia Infuzyjna i Transfuzyjna

Fresenius Kabi posiada w swojej ofercie kompletny asortyment pomp infuzyjnych strzykawkowych i objętościowych oraz produktów jednorazowego użytku, które umożliwiają prowadzenie bezpiecznej i efektywnej terapii. Szeroki wachlarz rozwiązań produktowych umożliwia dopasowanie rozwiązań optymalnych do potrzeb oddziału.

Fresenius Kabi oferuje także pełną gamę produktów jednorazowego użytku oraz urządzeń niezbędnych w krwiodawstwie i krwiolecznictwie, stosowanych m.in. w procedurach poboru i preparatyki krwi pełnej, poboru komórek macierzystych i szpiku kostnego oraz aferezach leczniczych. Nasze długoletnie doświadczenie pozwala oferować produkty spełniające najwyższe oczekiwania naszych klientów.

TPE = Therapeutic Plasma Exchange

Produkty