Elektrofizjologia – sprzęt specjalistyczny

 Elektrofizjologia – sprzęt specjalistyczny

Elektrofizjologia to dział fizjologii, który zajmuje się badaniem czynności komórek organizmu lub zespołów komórek. Aktywność komórek bada się na podstawie analizy ich aktywności bioelektrycznej (inaczej - wytwarzanych przez nie potencjałów bioelektrycznych). Aktywność tę uzyskuje się za pomocą odpowiednich urządzeń elektronicznych i przedstawia w postaci krzywych na ekranie lampy oscyloskopowej.

Wyślij zapytanie ofertowe

Twoje zapytanie zostanie wysłane do dystrybutorów sprzedających poszukiwany sprzęt.

Jednocześnie potwierdzam otrzymanie informacji, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, o następującej treści:
  • 1) Administratorem moich danych osobowych jest Jarosław M. Dobrzyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: AMDG - Jarosław M. Dobrzyński, ul. Z. Nałkowskiej 7, 15-702 Białystok, NIP: 5420110488 (ADO) Więcej...