Endoskopy giętkie i akcesoria

Endoskopy giętkie i akcesoria

Endoskopy giętkie to urządzenia, które umożliwiają obserwację wewnętrznych, trudnodostępnych miejsc w organizmie człowieka. Dzięki elastycznej osłonie endoskopy giętkie umożliwiają obserwację wizualną obszarów, do których droga prowadzi przez serię zakrętów. Główną zaletą endoskopów giętkich jest możliwość prowadzenia badań w miejscach o skomplikowanych kształtach czy z trudnym dostępem do badanej powierzchni.

Wyślij zapytanie ofertowe

Twoje zapytanie zostanie wysłane do dystrybutorów sprzedających poszukiwany sprzęt.

Jednocześnie potwierdzam otrzymanie informacji, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, o następującej treści:
  • 1) Administratorem moich danych osobowych jest Jarosław M. Dobrzyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: AMDG - Jarosław M. Dobrzyński, ul. Z. Nałkowskiej 7, 15-702 Białystok, NIP: 5420110488 (ADO) Więcej...