Radiografia cyfrowa


Radiografia cyfrowa


Nie wybrano pliku
Maksymalny rozmiar załącznika to 10MB.
Pole zgody na przetwarzanie danych osobowych jest wymagane.

Radiografia cyfrowa

Radiografia cyfrowa

Radiografia cyfrowa (DR) to alternatywna opcja dla tradycyjnych: analogowych, błonowych zdjęć rentgenowskichRadiografia umożliwia uzyskanie zapisu zdjęcia w formie cyfrowej. Systemy radiografii cyfrowej można podzielić na bezpośrednie i pośrednie. W systemach bezpośrednich do rejestracji promieniowania służy cyfrowy detektor typu CCD lub CMOS. W systemach pośrednich do rejestracji obrazu służy płyta pamięciowa pokryta fosforem magazynującym.