Radiografia cyfrowa


Radiografia cyfrowa

Radiografia cyfrowa (DR) to alternatywna opcja dla tradycyjnych: analogowych, błonowych zdjęć rentgenowskichRadiografia umożliwia uzyskanie zapisu zdjęcia w formie cyfrowej. Systemy radiografii cyfrowej można podzielić na bezpośrednie i pośrednie. W systemach bezpośrednich do rejestracji promieniowania służy cyfrowy detektor typu CCD lub CMOS. W systemach pośrednich do rejestracji obrazu służy płyta pamięciowa pokryta fosforem magazynującym.


Nie wybrano pliku
Maksymalny rozmiar załącznika to 10MB.
Pole zgody na przetwarzanie danych osobowych jest wymagane.