Rezonans magnetyczny i akcesoria


Rezonans magnetyczny i akcesoria


Nie wybrano pliku
Maksymalny rozmiar załącznika to 10MB.
Pole zgody na przetwarzanie danych osobowych jest wymagane.

Rezonans magnetyczny i akcesoria

Rezonans magnetyczny i akcesoria

Rezonans magnetyczny (MRI) to jedna z technik diagnostyki obrazowej, szeroko stosowana w medycynie. Rezonans magnetyczny umożliwia zbadanie w sposób nieinwazyjny wszystkich wewnętrznych, anatomicznych struktury organizmu (kości, tkanek miękkich, mózgu, serca, kanału szkieletowego). W wyniku takiego badania uzyskuje się przekrój narządów wewnętrznych człowieka we wszystkich płaszczyznach. Do wykonania badania potrzebne jest silne pole magnetyczne, fale radiowe oraz komputer zamieniający dane na obrazy.