Szczegółowe dane usługodawcy

dealerImg
Nazwa firmy:
Radians
Adres:
3 Maja 88, 05-080 Izabelin
Telefon:
791 189 533
E-mail:
Wyślij wiadomość
WWW:
www.radians.pl
NIP:
REGON:
KRS:
Imię i nazwisko
przedstawiciela:
Iza Tobolska

Teleradiologia RADIANS jest platformą komunikacyjną umożliwiającą uporządkowane przesyłanie obrazów i opisów pomiędzy pracownią a radiologiem, którzy zawarli pomiędzy sobą umowę dotyczącą opisywania badań. 

Przesyłanie odbywa się poprzez szyfrowane połączenie z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury informatycznej. Po stronie pracowni wymagany jest komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows, z dostępem do internetu, podłączony do lokalnej sieci PACS, a po stronie lekarza opisującego - stacja opisowa, do której przesyłane będą protokołem DICOM obrazy diagnostyczne.

Korzystając z platformy komunikacyjnej RADIANS pracownie mogą współpracować z wieloma radiologami opisującymi, a z kolei każdy radiolog korzystający z RADIANSa może opisywać badania dla kilku pracowni. Każde badanie w systemie widziane jest tylko przez pracownię, która je wykonała i przez lekarza, który ma je opisać. Skany skierowań (i ewentualnie dalszych dokumentów) oraz opisy dostępne są z systemu i powiązane z obrazami diagnostycznymi. Opis wykonywany jest w wygodnym edytorze z kontrolą ortografii.

Jeżeli w pracowni zainstalowany jest system HIS/RIS możliwe jest zintegrowanie systemu RADIANS protokołem HL7. Badania mogą być wówczas wysyłane z poziomu systemu HIS/RIS, z kolei opisy wykonane w systemie RADIANS zostaną wysłane do HIS/RIS. Integracja taka wymaga szczegółowych uzgodnień z firmą zarządzającą i serwisującą system HIS/RIS.

Uruchomienie systemu nie wymaga instalowania żadnego dodatkowego sprzętu i może odbyć się przez internet. Nie jest naliczana żadna opłata początkowa. Pobierana jest jedynie opłata za przesył każdego badania wraz z opisem.

Korzystanie z systemu RADIANS odbywa się na zasadzie opłaty za przesył badań i opisów

Rozliczenie przesłanych pakietów następuje pod koniec miesiąca (licząc od dnia wysłania pierwszego badania). W danym przypadku (pracownia, lekarz opisujący, umowa pomiędzy nimi) określone jest, która strona płaci za transfer; możliwe jest dowolne ustalanie płatnika dla każdej osobnej umowy (np. badania CR mogą być płacone przez szpital, a MR - przez lekarza, jeśli tak wynika z innych uwarunkowań).

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia dla wszystkich stron.

Dzięki platformie komunikacyjnej RADIANS lekarz zyskuje niezależność oraz pewność, że badania, które opisywał szybko trafią do odbiorcy bez konieczności jego obecności w placówce. Dzięki RADIANS usługa opisu realizowana jest efektywnie, tanio i skutecznie, a lekarz opisujący sprawniej zarządza swoim czasem dzięki wykorzystaniu innowacyjnej usługi teleinformatycznej. 

Pracownie diagnostyki obrazowej  zyskują dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej oraz dbają o bezpieczeństwo i rozładowanie istniejących opóźnień lub/i niedoborów kadrowych. Ponadto dzięki bliskiej współpracy i nawiązywaniu nowych relacji z lekarzami, znacznie podnosi się jakość oferowanych przez placówkę usług.

Rozwiń opis

Usługi

Pozostałe Radiologia
Pozostałe Usługa teleradiologii