Wysyłanie zapytania ofertowego do firmy Wandachowicz-Kashyna Architekci sp.p.

Odbiorca zapytania

dealerImg
Nazwa firmy:
Wandachowicz-Kashyna Architekci sp.p.
Adres:
Zdobywców Monte Cassino 23, 61-695 Poznań
Telefon:
+48 61 6393 422
E-mail:
Wyślij wiadomość
NIP:
REGON:
KRS:
Imię i nazwisko
przedstawiciela:

Twoje zapytanie ofertowe

Jednocześnie potwierdzam otrzymanie informacji, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, o następującej treści:
  • 1) Administratorem moich danych osobowych jest Jarosław M. Dobrzyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: AMDG - Jarosław M. Dobrzyński, ul. Z. Nałkowskiej 7, 15-702 Białystok, NIP: 5420110488 (ADO) Więcej...