Bayer Sp. z o.o.


Bayer Sp. z o.o.
Bayer Sp. z o.o.
Nazwa firmy: Bayer Sp. z o.o.
Adres: Al.Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa
Telefon: 22 572 35 00
NIP: 526-00-19-068
REGON: 010374922
KRS: 0000035338
Przedstawiciel: Michał Tkacz