BTL Polska Sp. z o.o.
BTL Polska Sp. z o.o.
Adres: Leonidasa 49, 02-239 Warszawa
Telefon: 22 667 02 76
WWW: https://www.btlnet.pl/

Podgląd wizytówki
INTIMEX
INTIMEX sp. z o.o. sp. k.
Adres: Egejska 19/39, 02-764 Warszawa
Telefon: +48 22 6687465
WWW: https://intimex.com.pl/

Podgląd wizytówki
Mindray
Mindray Medical Poland
Adres: Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
Telefon: 22 463 80 80
WWW: www.mindray.com

Podgląd wizytówki
Dräger Polska
Dräger Polska Sp. z o.o.
Adres: Posag 7 Panien 1, 02-495 Warszawa
Telefon: 22 243 06 58
WWW: https://www.draeger.com/pl_pl/Home

Podgląd wizytówki
United Imaging Healthcare
United Imaging Healthcare Poland
Adres: Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa
Telefon: +48 532 792 666
WWW: https://www.united-imaging.eu/pl/home

Podgląd wizytówki
SONOSCAPE MEDICAL CORP.
SONOSCAPE MEDICAL CORP.
Adres: Guangming District, Guangdong, 518107 Shenzhen
Telefon: +48 784 894 276
WWW: www.sonoscape.com

Podgląd wizytówki
ENDOELEKTRONIK.PL SP. Z O.O. SP.K.
ENDOELEKTRONIK.PL SP. Z O.O. SP.K.
Adres: ul. Borkowa 12, 05-840 Brwinów
Telefon: 22 758 51 48
WWW: https://endoelektronik.pl/

Podgląd wizytówki

BlogKategorie: 
SurgiCric i ScalpelCric: narzędzia z wyboru do udrażniania dróg oddechowych w sytuacjach nagłych
SurgiCric i ScalpelCric: narzędzia z wyboru do udrażniania dróg oddechowych w sytuacjach nagłych

Konikotomia, krikotyroidotomia przezskórna, krikotyreotomia, jest to sposób udrożnienia dróg oddechowych za pomocą nacięcia więzadła pierścienno-tarczowego. Stosowana, obok konikopunkcji (konikotomii igłowej) w stanach nagłych, pozwala udrożnić drogi oddechowe i uratować życie pacjenta. Jakie są przeciwwskazania do wykonania tego zabiegu? Czy mogą wystąpić powikłania po konikotomii?   

Trendy 2024 w branży laboratoryjnej
Trendy 2024 w branży laboratoryjnej

Rozpoczął się rok 2024. Zwykle w tym okresie podejmuje się próby obserwowania i przewidywania zmian w branży oraz trendów. Najprawdopodobniej ukierunkują się one w stronę digitalizacji i automatyzacji zarządzania laboratorium, zwiększania odporności na kryzysy, poszukiwania dodatkowych środków na wyposażenie, zrównoważonego rozwoju i nowoczesnych form marketingu (content marketingu).

Zastosowanie opatrunków w leczeniu krwawień z nosa
Zastosowanie opatrunków w leczeniu krwawień z nosa

Więk­szość przy­pad­ków krwa­wie­nia z przed­niej czę­ści no­sa ustępuje sama i nie ­wy­ma­ga­ le­cze­nia. Krwawienia takie mo­gą być opa­no­wa­ne przez uci­śnię­cie przed­nie­go od­cin­ka no­sa przez 15 min., co za­pew­nia tam­po­na­dę dla na­czyń przed­nie­go od­cin­ka prze­gro­dy no­sa. Pa­cjent w mia­rę moż­li­wo­ści po­wi­nien być rozluźniony i zrelaksowany. Gło­wa mo­że być po­chy­lo­na do przo­du al­bo do ty­łu, w za­leż­no­ści od te­go, któ­ra po­zy­cja jest wy­god­niej­sza, ale istot­ne jest, że­by uni­kać po­ły­ka­nia i aspiracji do płuc krwi, któ­ra mo­że spły­wać po tyl­nej ścia­nie gar­dła. Nie należy uciskać ob­sza­ru wzdłuż ko­ści no­so­wej, nacisk po­wi­nien być wy­wie­ra­ny bar­dziej na koniec nosa, po­przez do­ci­śnię­cie skrzy­de­łek no­sa do prze­gro­dy.

Leczenie dysfunkcjonalnego krwawienia z macicy
Leczenie dysfunkcjonalnego krwawienia z macicy

CAVATERM TO MAŁO INWAZYJNA METODA, KTÓRA UMOŻLIWIA TRWAŁE ZMNIEJSZENIE LUB NAWET WYELIMINOWANIE KRWAWIENIA MIESIĄCZKOWEGO BEZ NARUSZANIA RÓWNOWAGI HORMONALNEJ. Może być stosowana w przypadku endometrium o grubości powyżej 12 mm. Daje rewelacyjne wyniki, bo ponad 90 proc. kobiet leczonych tą metodą jest zadowolonych z zabiegu.

Terapia SIMEOX
Terapia SIMEOX

Terapia SIMEOX polega na oczyszczaniu dróg oddechowych poprzez wibracyjny sygnał pneumatyczny SIMEOX®. Podczas zabiegu z urządzeniem SIMEOX dochodzi do upłynnienia i przemieszczenia się wydzieliny z dystalnych oskrzelików do dużych oskrzeli a następnie do jej usunięcia podczas efektywnego kaszlu.

Dekontaminacja pomieszczeń nadtlenkiem wodoru
Dekontaminacja pomieszczeń nadtlenkiem wodoru

Aby utrzymać wysoki standard czystości i bezpieczeństwa w szpitalu niezbędna jest regularna dezynfekcja sal operacyjnych, izolatek, oddziałów intensywnej terapii, itp. Zapobiega ona rozprzestrzenianiu się infekcji, co ma ogromne znaczenie zwłaszcza w przypadku pacjentów z obniżoną odpornością. Dezynfekcja powinna być przeprowadzana zgodnie z określonymi normami i procedurami, a personel odpowiedzialny za dezynfekcję, powinien być odpowiednio przeszkolony w zakresie stosowania środków dezynfekcyjnych oraz wiedzieć, jakie obszary wymagają szczególnej uwagi. Na czym dokładnie polega dezynfekcja w przestrzeni medycznej? Zapraszamy do odsłuchania kolejnego podcastu „Dekontaminacja pomieszczeń nadtlenkiem wodoru”.

Sprzęt medyczny w bariatrii
Sprzęt medyczny w bariatrii

Otyłość to globalny problem zdrowotny, który dotyka miliony ludzi na całym świecie. Od kilku dekad odsetek osób z otyłością ciągle rośnie, a nadmierna waga może prowadzić do szeregu problemów zdrowotnych, takich jak: cukrzyca typu 2, choroby serca, nadciśnienie tętnicze oraz niektóre rodzaje nowotworów. Otyłość to także wyzwanie dla wszelkiego rodzaju szpitali, placówek medycznych.  Jak przeprowadzić bowiem zabieg, gdy waga pacjenta przekracza dopuszczalną nośność czy wymiary stołu operacyjnego? W jaki sposób i za pomocą jakiego sprzętu przetransportować chorego z nadmierną wagą? Odpowiedzi na te pytania odnajdziecie w naszym kolejnym podcaście „Sprzęt medyczny w bariatrii".

Tagi: