Katalog produktówNie wybrano pliku
Maksymalny rozmiar załącznika to 10MB.
Pole zgody na przetwarzanie danych osobowych jest wymagane.
(8)
Aberrometry
(3)
Akumulatory do keratometrów
(8)
Aparaty do badania filmu łzowego
(1)
Aparaty do badania powierzchni oka
(1)
Aparaty do dezynfekcji laserowej jamy ustnej
(1)
Aparaty do leczenia przyzębia
(1)
Biometry tkanek miękkich przyzębia
(145)
Drobne wyposażenie stomatologiczne
(1)
Aktywatory komórek
(2)
Aparatura do badań IVF (InVitro Fertilisation)
(45)
Aparatura naukowa laboratoryjna
(2)
Aparaty i testy do kontroli skuteczności mycia
(6)
Aparaty i testy do monitoringu powierzchni
(8)
Aspiratory laboratoryjne
(3)
Bioreaktory laboratoryjne
(2)
Cieplarki (inkubatory) przenośne
(105)
Cieplarki laboratoryjne (inkubatory)
(15)
Czasze grzejne
(7)
Densytometry laboratoryjne i akcesoria
(303)
Drobne wyposażenie laboratorium
(75)
Dygestoria, okapy i odciągi miejscowe
(10)
Ekstraktory laboratoryjne
(15)
Eksykatory laboratoryjne
(1)
Elektrolizery laboratoryjne
(419)
Histopatologia
(35)
Inkubatory CO2
(5)
Izolatory do testów sterylności
(3)
Kalorymetry laboratoryjne
(3)
Komory cyjanoakrylowe
(11)
Komory do PCR
(2)
Komory dźwiękochłonne
(10)
Komory fitotronowe
(13)
Komory klimatyczne
(92)
Komory laminarne
(1)
Komory temperaturowe
(5)
Kontrolery próżni
(17)
Liczniki kolonii bakterii
(8)
Liofilizatory
(175)
Łaźnie laboratoryjne
(156)
Materiały filtracyjne, paski wskaźnikowe
(5)
Mętnościomierze (turbidymetry) laboratoryjne
(32)
Mierniki konduktometryczne (konduktometry laboratoryjne)
(10)
Mierniki pH (pH-metry laboratoryjne)
(3)
Mierniki próżni
(7)
Mierniki temperatury topnienia
(14)
Mierniki tlenu (tlenomierze laboratoryjne)
(19)
Mierniki wieloparametrowe (laboratoryjne)
(1122)
Naczynia i akcesoria laboratoryjne
(197)
Odczynniki i preparaty do laboratorium
(38)
Piece laboratoryjne
(35)
Płyty grzewcze
(28)
Pojemniki na ciekły azot, dewary
(8)
Polarymetry laboratoryjne
(34)
Pompy laboratoryjne
(57)
Pompy próżniowe laboratoryjne
(28)
Próbniki laboratoryjne i akcesoria
(5)
Reaktory laboratoryjne
(4)
Reaktory UV i lampy do fotochemii
(49)
Refraktometry laboratoryjne
(12)
Rękawice chemoodporne
(42)
Spektrofotometry (fotometry)
(9)
Sprzęt do przesiewania
(388)
Sprzęt dozujący
(527)
Sprzęt mieszający i homogenizujący
(31)
Sprzęt rozdrabniający
(15)
Sprzęt specjalistyczny do aptek
(1)
Stanowiska do rozmrażania
(116)
Suszarki laboratoryjne
(2)
Suszarki statywowe szkła laboratoryjnego
(31)
Systemy do filtracji
(6)
Systemy do mineralizacji
(9)
Systemy hodowli w kontrolowanej atmosferze
(2)
Śluzy laboratoryjne
(50)
Termobloki i akcesoria
(29)
Termocyklery
(6)
Termomiksery laboratoryjne
(66)
Termostaty laboratoryjne
(4)
Testy kolorymetryczne i miareczkowe
(1)
Testy laboratoryjne
(8)
Transiluminatory i akcesoria
(10)
Urządzenia do badania materiałów
(10)
Wagosuszarki - analizatory wilgoci
(2)
Węże laboratoryjne
(242)
Wirówki laboratoryjne i akcesoria
(14)
Wiskozymetry i akcesoria do pomiaru gęstości
(18)
Wyparki laboratoryjne
(33)
Wytwornice lodu
(12)
Zawory gazowe laboratoryjne
(14)
Zmywarki laboratoryjne