HYGECO POLSKA sp z o.o.


HYGECO
Nazwa firmy: HYGECO POLSKA sp z o.o.
Adres: Partyzantów 34, 05-092 Łomianki
Telefon: +48 22 751 37 44
NIP: 1180134049
REGON: 011836425
KRS: 0000164540
Przedstawiciel: Cezary Świtkowski

Hygeco Polska jest dostawcą specjalistycznego wyposażenia dla branży pogrzebowej i sektora medycznego. Naszym klientom z branży pogrzebowej oferujemy specjalistyczne produkty chemii i kosmetyki pogrzebowej, preparaty do konserwacji zwłok tzw. tanatopraksji (balsamacji), specjalistyczne narzędzia, urny i worki na zwłoki. Dostarczamy zakładom pogrzebowym również wyposażenie post-mortem, takie jak komory chłodnicze i mroźnicze na zwłoki, wózki podnośnikowe do obsługi komór chłodniczych, stoły do sekcji zwłok, stanowiska do mycia zwłok, wózki do transportu trumien i zwłok, narzędzia sekcyjne, środki ochrony osobistej (rękawice, okulary, fartuchy ochronne). Jesteśmy również dostawcą specjalistycznych preparatów i urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń, narzędzi, karawanów itp.

Hygeco Polska jako pierwsza instytucja w Polsce zaczęła organizować specjalistyczne szkolenia kierowane do przedsiębiorców pogrzebowych. Od wielu lat kształcimy służby pogrzebowe między innymi w zakresie:

  1. Tanatokosmetyki – podstawowego przygotowania zwłok do pogrzebu
  2. Tanatopraksji – czasowej balsamacji zwłok
  3. Techniki sekcyjnej – nauki przeprowadzania sekcji zwłok
  4. Rekonstrukcji zwłok powypadkowych.

Produkty