Dopplery


Dopplery


Nie wybrano pliku
Maksymalny rozmiar załącznika to 10MB.
Pole zgody na przetwarzanie danych osobowych jest wymagane.

Dopplery

Dopplery

Dopplery to urządzenia, które umożliwiają szeroką diagnostykę naczyń szyjnych, zewnątrzczaszkowych, kończyn dolnych i górnych, naczyń obwodowych. Dzięki badaniu ultrasonograficznemu, który wykorzystuje efekt Dopplera można wykryć nawet drobne schorzenia tętnic i żył, które w konsekwencji mogą prowadzić do udaru mózgu, zawału serca lub zatorowości płucnej.