Elektrofizjologia – sprzęt specjalistyczny


Elektrofizjologia – sprzęt specjalistyczny


Nie wybrano pliku
Maksymalny rozmiar załącznika to 10MB.
Pole zgody na przetwarzanie danych osobowych jest wymagane.

Elektrofizjologia – sprzęt specjalistyczny

Elektrofizjologia – sprzęt specjalistyczny

Elektrofizjologia to dział fizjologii, który zajmuje się badaniem czynności komórek organizmu lub zespołów komórek. Aktywność komórek bada się na podstawie analizy ich aktywności bioelektrycznej (inaczej - wytwarzanych przez nie potencjałów bioelektrycznych). Aktywność tę uzyskuje się za pomocą odpowiednich urządzeń elektronicznych i przedstawia w postaci krzywych na ekranie lampy oscyloskopowej.