Negatoskopy


Negatoskopy


Nie wybrano pliku
Maksymalny rozmiar załącznika to 10MB.
Pole zgody na przetwarzanie danych osobowych jest wymagane.

Negatoskopy

Negatoskopy

Negatoskop służy do przeglądania negatywów. W medycynie jest to urządzenie do przeglądania zdjęć rentgenowskich w pracowniach RTG, salach operacyjnych, gabinetach lekarskich czy izbach przyjęć. Negatoskopy zbudowane są ze źródła światła. Źródło to może być regulowane oraz jednolicie podświetlane.