Systemy przyzywowe (przywoławcze) dla szpitali


Systemy przyzywowe (przywoławcze) dla szpitali


Nie wybrano pliku
Maksymalny rozmiar załącznika to 10MB.
Pole zgody na przetwarzanie danych osobowych jest wymagane.

Systemy przyzywowe (przywoławcze) dla szpitali

Systemy przyzywowe (przywoławcze) dla szpitali

Podstawową funkcją systemu przyzywowego (przywoławczego) jest przywołanie personelu na terenie szpitala, domu opieki, przychodni specjalistycznych, w ratownictwie medycznym. System ten pozwala na natychmiastowy kontakt między pracownikiem placówki a pacjentem. Systemy przyzywowe poprawiają bezpieczeństwo pacjentów oraz pensjonariuszy.