Systemy przyzywowe (przywoławcze) dla szpitali


Systemy przyzywowe (przywoławcze) dla szpitali

Podstawową funkcją systemu przyzywowego (przywoławczego) jest przywołanie personelu na terenie szpitala, domu opieki, przychodni specjalistycznych, w ratownictwie medycznym. System ten pozwala na natychmiastowy kontakt między pracownikiem placówki a pacjentem. Systemy przyzywowe poprawiają bezpieczeństwo pacjentów oraz pensjonariuszy.


Nie wybrano pliku
Maksymalny rozmiar załącznika to 10MB.
Pole zgody na przetwarzanie danych osobowych jest wymagane.