Tomografy - CT


Tomografy - CT


Nie wybrano pliku
Maksymalny rozmiar załącznika to 10MB.
Pole zgody na przetwarzanie danych osobowych jest wymagane.

Tomografy - CT

Tomografy - CT

Tomograf to urządzenie służące do wykonania tomografii komputerowej (tomografii rentgenowskiej). Tomograf składa się ze stołu na którym leży pacjent oraz gantry, czyli właściwego urządzenia. Tomografia (inaczej KTTK lub CT) to metoda diagnostyczna, która pozwala uzyskać obraz tomograficzny (przekrój) badanego obiektu.